Felelős műszaki vezetés villamos területen

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 13-14§ meghatározza a felelős műszaki vezető alkalmazásának feltételeit és az általa elvégzendő feladatokat.

A felelős műszaki vezető a kivitelező által felkért, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy, aki nincs szerződéses jogviszonyban az építtetővel. Fő szabály szerint minden építkezésen felelős műszaki vezetőnek is tevékenykednie kell, (Kivétel: Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő – építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót). Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felelős műszaki vezető nem az építtető, hanem a kivitelező megbízottja, és éppen ezért nem az építtető anyagi érdekének érvényesítése érdekében végzi a tevékenységét. Számos esetben előfordul, hogy az építtető fizeti a felelős műszaki vezetőt, mivel összekeverik a műszaki ellenőrrel.