Villamos terv

Mikor kell villamos kiviteli tervet készíteni?
Villamos kiviteli tervet nem lakóház rendeltetésű építmények esetén kötelező készíteni.
Lakó épületek esetében 300 m2 alatti alapterület esetén un. Villamos Rendszerleírást kell készíteni. A Villamos Rendszerleírás tartalmazza a lakóépület villamos berendezéseinek felsorolását, villamos csatlakozás megoldását és rövid műszaki leírást.
300 m2 feletti alaptarületű lakóépületek esetén villamos kiviteli tervet kell készíteni.

Épületvillamossági kiviteli terv tartalma:
a., A szerelési alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez tartozó vezetéktartó szerkezeteket, villamos készülékek és berendezések feltüntetésével.
b., Fővezeték terven az elosztóberendezések elhelyezésének ábrázolását, a vezetékhálózatok jellemzőinek, az elosztóberendezésekre számított beépített ill. egyidejű villamos teljesítmény adatok, feszültségjellemzők, érintésvédelmi módok feltüntetésével.
c., A villamos elosztóberendezések vonalas kapcsolási rajzait, a kapcsolási rajzokon szereplő villamos készülékek és berendezések jellemzőinek (névleges áram, zárlati szilárdság, védettség, stb.) feltüntetésével, elosztóberendezések homlokkép rajzait felirati táblákkal, a beépítésükre vonatkozó utasításokkal, áramút tervekkel, szükség szerint.
d., A villámvédelmi berendezés terveit a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, szerelési és anyagminőségre vonatkozó utasításokkal.
e., Gyengeáramú rendszerek hálózati terveit, a készülékek és berendezések telepítési helyeinek megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak nyomvonalaival.
f., Épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és berendezések írásos ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számitáson alapuló értékeivel, speciális rendszerek bemutatásával.
(191/2009. Korm.rendelet 1.sz mell. IV/4 rész)